დამცავი ლენტები

Kip 815 და Kip 818 PVC – დამცავი საწები ლენტი
გამოიყენება: სწორი ზედაპირების დასაცავად, როგორებიცაა ხე (ლაკირებული, დაგრუნტული), ალუმინი, მინა, მეტალო-პლასმასი. დაწვრილებით
სიგრძე:
33 m
სიგანე:
30 - 50 mm
Kip 813 დამცავი ფოლიე (წებვადი)
გამოიყენება: ღებვითი, ბათქაშის, დასასუფთავებელი, გადატანითი და სხვა სამუშაოებისას ზედაპირების დასაცავად. დაწვრილებით
სიგრძე:
 100  - 25  - 100 - 100 - 100 m
სიგანე:
  75  - 250 - 250 - 500 - 1000 mm
Kip 819-55 და 819-95 PE – დამცავი წებვადი ლენტი (მეტალო-პლასტმასის ზედაპირებითვის)
გამოიყენება: პლასტიფიკატორებისადმი მედეგობის გამო საუკეთესოა პლასმასის ზედაპირებისთვის, მაგალითად ფანჯრებისათვის. დაწვრილებით
სიგრძე:
33 m
სიგანე:
50 mm