სამღებრო ლენტები და დასაფარები

Kip 804 სამღებრო ქაღალდის ლენტი
გამოიყენება: სამღებრო სამუშაოებისას გლუვი ან სწორი ზედაპირების საღებავისგან დასაცავად. დაწვრილებით
სიგრძე:
50 m
სიგანე:
18 - 30 - 36 - 48 mm
KIP 809 შპალერის სამღებრო ლენტი
გამოიყენება: სამღებრო ან სხვა სამუშაოებისას მგრძნობიარე ზედაპირების დასაცავად, როგორებიცაა შპალერი, ქაღალდი, ლაკირებული ზედაპირები და ა.შ. დაწვრილებით
სიგრძე:
25 - 50 - 50 m
სიგანე:
25 - 25 - 50 mm
Kip 340 ბზარების საწინააღმდეგო ლენტი
გამოიყენება: კედლებსა და ჭერებზე ვიწრო ბზარების დასაფარად. არ მოითხოვს შებათქაშებას და შეიძლება პირდაპირ გადაღებვა ან შპალერის გადაკვრა. დაწვრილებით
სიგრძე:
10 m
სიგანე:
50 mm
Kip 832 სამღებრო წებოლენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფანი
გამოიყენება: ღებვითი, ბათქაშის, დასასუფთავებელი და ა.შ. სამუშაოებისას დიდი, სრული ფართობების დასაფარად და დასაცავად (მაგ. კედლები ან ავეჯი). დაწვრილებით
სიგრძე: 33 33 33 33 25 m
სიგანე: 550 1100 1400 1800 2600 mm
Kip 833 ტილოს წებოლენტიანი ჩამოსაშლელი ცელოფანი
გამოიყენება: ღებვითი, ბათქაშის, დასასუფთავებელი და ა.შ. სამუშაოებისას დიდი, სრული ფართობების დასაფარად და დასაცავად (მაგ. კედლები ან ავეჯი). დაწვრილებით
სიგრძე: 20 20 20 20 20 17 m
სიგანე: 550 1100 1400 1500 1800 2600 mm
Kip 834 წებოლენტიანი დამცავი ქაღალდი
გამოიყენება: ჩვეულებრივი დასაფარი სამუშაოებისათვის დიდ, სრულ ფართობებზე (მაგ. მაღალი პლინტუსები, ცოკოლები, ფანჯრის რაფები). დაწვრილებით
სიგრძე:
  25 m
სიგანე:
180 mm