სამღებრო ლენტები და დასაფარები
   
დამცავი ლენტები
   
შეკეთება-აღდგენის და ტილოს ლენტები
   
ორმხრივად წებვადი ლენტები
   
შესაფუთი ლენტები
   
სპეციალური დანიშნულების ლენტები
   
ცელოფნები და ნაგვის ტომრები
   
ლენტის გასაშლელი მოწყობილობები
   
სამღებრო და სარემონტო აქსესუარები