შეკეთება-აღდგენის და ტილოს ლენტები

Kip 824 უნივერსალური ძლიერი წებოლენტი (სტანდარტული)
გამოიყენება როგორც სამშენებლო, სარემონტო, შესაკეთებელ, წარმოების, ინდუსტრიულ და სხვა სფეროებში, ასევე ყოველდღიურ ცხოვრებაში. დაწვრილებით
სიგრძე:
 9  - 25 - 50 - 50 - 50 m
სიგანე:
50 - 50 - 40 - 50 - 72 mm
Kip 325 უნივერსალური ძლიერი წებოლენტი (პროფესიონალური)
გამოიყენება როგორც სამშენებლო, სარემონტო, შესაკეთებელ, წარმოების, ინდუსტრიულ და სხვა სფეროებში, ასევე ყოველდღიურ ცხოვრებაში. დაწვრილებით
სიგრძე:
50 m
სიგანე:
40 - 50 - 72 mm
Kip 819 შეკეთება-აღდგენის წებვადი ლენტი - გამჭვირვალე
გამოიყენება: გაჭვირვალე საგნების სწრაფი შეკეთება-შერემონტებისათვის. ეწებება მრავალი სახის გლუვ და მსუბუქად ხოროშ ზედაპირებზე. დაწვრილებით
სიგრძე:
10 m
სიგანე:
50 mm
Kip 829 ტილოს ლენტი
გამოიყენება: შიდა და გარე სამუშაოებისათვის მრავალი სახის საწებ, დასაფარ, შესაფუთ და დასამაგრებელ სამუშაოებში. დაწვრილებით
სიგრძე:
25 m
სიგანე:
38 - 50 mm