ორმხრივად წებვადი ლენტები
Kip 841 ნოხების ორმხრივი ფოლიე-ლენტი
გამოიყენება: ნოხების და ნოხის პლიტების საიმედოდ დასაწებებლად (დასამაგრებლად). დაწვრილებით
სიგრძე:
10 - 25 m
სიგანე:
50 - 50 mm
Kip 342 ნოხების ორმხრივი ტილო-ლენტი (პრემიუმ კლასი)
გამოიყენება: ნოხების და ნოხის პლიტების პროფესიონალურად და საიმედოდ დასაწებებლად (დასამაგრებლად). დაწვრილებით
სიგრძე:
  5  -  5  -  5 - 10 - 10  - 10 - 25 - 25 - 25 m
სიგანე:
38 - 50 - 75 - 38 - 50 - 75 - 38 - 50 - 75 mm
Kip 810 ორმხრივი ლენტი
გამოიყენება: კედლებზე, იატაკებზე, ფანჯრებზე, ფანჯრის რაფებზე, კარებზე, დიდ ფართობებზე და ა.შ. დასაფარი მასალის საიმედოდ დასაფიქსირებლად. დაწვრილებით
სიგრძე:
13,5 - 25 - 25 m
სიგანე:
 25   - 25 - 35 mm
Kip 838 სამონტაჟო ძლიერი ორმხრივი ლენტი
გამოიყენება: სარკეების, აბრების, სწორი ან გლუვზედაპირიანი ნივთების ხანგრძლივი ვადით დასამაგრებლად. დაწვრილებით
სიგრძე:
1,5  -  5  - 5 m
სიგანე:
19  - 19 - 38 mm
Kip 890 ორმხრივი სამონტაჯო ლენტი - შიდა სამუშაოებისათვის
გამოიყენება: შიდა სამუშაოებისას სარკეების, აბრების, სწორი ან გლუვზედაპირიანი ნივთების ხანგრძლივი ვადით დასამაგრებლად. დაწვრილებით
სიგრძე:
1,5  -  5  - 5 m
სიგანე:
19  - 19 - 38 mm
Kip 891 ორმხრივი სამონტაჯო ლენტი - გარე სამუშაოებისათვის
გამოიყენება: გარე სამუშაოებისას სწორზედაპირიანი ნივთების (აბრები, გარე თერმომეტრები და სხვა) ხანგრძლივი ვადით დასამაგრებლად. დაწვრილებით
სიგრძე:
1,5  -  5 m
სიგანე:
19  - 19 mm
Kip 892 ორმხრივი სამონტაჯო ლენტი - გამჭვირვალე
გამოიყენება: გამჭვირვალე ნივთების გამჭვირვალე ზედაპირებზე ხანგრძლივი ვადით დასამაგრებლად. დაწვრილებით
სიგრძე:
1,5  -  5 m
სიგანე:
19  - 19 mm
956 ორმხრივი წებვადი ლენტი - გამჭვირვალე
გამოიყენება: ქაღალდის, მუყაოს, ტექსტილის, პლასტმასის, ტყავის, ხის, მინის და სხვა მსუბუქი საგნების ერთმანეთზე დასამაგრებლად და მისაწებებლად. დაწვრილებით
სიგრძე:
33 m
სიგანე:
12 mm